O SPOLEČNOSTI

Poradenská společnost VECTOR BTC je užitečná svým klientům v oblasti zvyšování výkonnosti a efektivity prodejních a manažerských týmů.
Je partnerem na cestě k dosažení cílů, které komerčním firmám zajistí náskok před konkurencí a pozitivně ovlivní jejich obchodní výsledky.

Společnost VECTOR BTC se zaměřuje především na vaše zaměstnance. Analyzuje míru jejich kvality, definuje možnosti růstu a zajišťuje rozvoj, který je v souladu s vašimi cíli, strategiemi a firemní kulturou.
Našim cílem je váš obchodní úspěch a společným krédem rozvoj jako řízená investice.

Společnost VECTOR BTC realizuje svoji činnost prostřednictvím zkušených manažerů a konzultantů z různých oblastí organizace řízení firem – zejména obchodu, marketingu, lidských zdrojů a informačních technologií. Přidanou hodnotou těchto konzultantů je jejich schopnost firemní adaptace a umění řídit workshopy a koučovat.

Jiří Vácha Linkedin  Instagram
jednatel společnosti & konzultant